โรคไข้เลือดออก

นอกจาก Covid-19 ตอนนี้ยังมี โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่พบมาในประเทศไทยเขตร้อนชื้น ระบาดมากในช่วงฤดูฝน เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม พาหะของโรค ได้แก่ ยุงลาย โรคไข้เลือดออกแบ่งได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่     1.ระยะมีไข้สูง จะมีอาการไข้สูงมากกว่า 39 – 40 °C ซึม หน้าแดง คอแดง พบจุดเลือดออกเล็กๆ มีผื่นแดงตามร่างกาย ซึม ปวดตามร่างกาย ปวดกระดูกและข้อ ปวดท้อง มีคลื่นไส้ อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้ ระยะไข้จะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ** แม้ว่าบุตรของท่านไข้ลดลงแล้ว แต่ยังซึมและทานอาหารได้น้อยอยู่ ควรมาพบแพท

Read more

โดนด่ายับ #รัฐบาลขอทาน มาดูรายชื่อมหาเศรษฐี แม่ธนาธร ติด 1 ใน 20 ในประเทศไทย

เรียกได้ว่า โดนด่ายับกันเลย กับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะส่งจดหมายถึง 20มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในไทย เพื่อถามในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสของท่านจะร่วมมือกันกับเราอย่างไร ถึงหลายคนนั้น จะช่วยกันแล้วในหลายๆเรื่อง แต่ขอให้ทุกคนทำเพิ่ม เพื่อช่วยรัฐบาลต่อสู้กับโรค โควิด-19 ซึ่งหลังจากแถลงการณ์จบ ก็มีคนเอามาพูดกันมากมายใน ประเดนนี้ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่ออกมาจวกรัฐบาลกันหนักจนเกิด #รัฐบาลขอทาน ถูกทวิตกันจนติดอันดับต้นๆ โดยในโลกออนไลน์วิจารณ์กันว่า การส่งจดหมายขอความช่วยเหลือจากเศรษฐีอย่างนี้เป็นการกระ

Read more